Bia Hơi Thu Hằng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 98 Ngõ 51 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9851858,105.8533395
Điện thoại liên lạc : +84 90 499 63 38
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 218 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–11PM
Monday 9AM–11PM
Tuesday 9AM–11PM
Wednesday 9AM–11PM
Thursday 9AM–11PM
Friday 9AM–11PM
Saturday 9AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bia Hơi Thu Hằng

Bia Hơi Thu Hằng

Bia Hơi Thu Hằng

Bia Hơi Thu Hằng