Bống Bang coffee-đồ ăn vặt-chè-mỳ cay

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL279, Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.1743919,104.353918!
Điện thoại liên lạc : +84 98 720 47 68
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bống Bang coffee-đồ ăn vặt-chè-mỳ cay

Bống Bang coffee-đồ ăn vặt-chè-mỳ cay

Bống Bang coffee-đồ ăn vặt-chè-mỳ cay

Bống Bang coffee-đồ ăn vặt-chè-mỳ cay