Bún Bò Huế Sài Đồng

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : 14 Thị trấn, TT. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0337192,105.9100441
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaBún Bò Huế Sài Đồng