BÚN ĐẬU HUẾ – CƯƠNG

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Làng Giang, Giang Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1610216,106.129256!
Điện thoại liên lạc : +84 90 209 25 98
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 7AM–9PM
Wednesday 7AM–9PM
Thursday 7AM–9PM
Friday 7AM–9PM
Saturday 7AM–9PM
Sunday 7AM–9PM
Monday 7AM–9PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

BÚN ĐẬU HUẾ - CƯƠNG

BÚN ĐẬU HUẾ - CƯƠNG

BÚN ĐẬU HUẾ - CƯƠNG

BÚN ĐẬU HUẾ - CƯƠNG