Bún đậu mẹt Xuân béo

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT307, TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4156974,105.4643696
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bún đậu mẹt Xuân béo

Bún đậu mẹt Xuân béo

Bún đậu mẹt Xuân béo

Bún đậu mẹt Xuân béo