Bún Đậu Tùng Nga

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : H36W+F5V, Canh Nậu, Yên Thế, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5612446,106.095423!
Điện thoại liên lạc : +84 97 801 69 74
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 6 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Tuesday 8AM–6PM
Wednesday 8AM–6PM
Thursday 8AM–6PM
Friday 8AM–6PM
Saturday 8AM–6PM
Sunday 8AM–6PM
Monday 8AM–6PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bún Đậu Tùng Nga

Bún Đậu Tùng Nga

Bún Đậu Tùng Nga

Bún Đậu Tùng Nga