Bún khô Yến Hợp

Lĩnh vực của địa điểm : Khu ăn uống
Địa chỉ : quốc lộ 3, chợ mới, Thái Nguyên 254001, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.880653,105.770833
Điện thoại liên lạc : +84 96 310 15 11
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 27 reviews
Reviews : 3.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bún khô Yến Hợp

Bún khô Yến Hợp

Bún khô Yến Hợp

Bún khô Yến Hợp