BÚN – PHỞ – CƠM RANG ( Cả ngày )

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL279, Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.4277857,105.8510931
Điện thoại liên lạc : +84 98 997 93 21
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

BÚN - PHỞ - CƠM RANG ( Cả ngày )

BÚN - PHỞ - CƠM RANG ( Cả ngày )

BÚN - PHỞ - CƠM RANG ( Cả ngày )

BÚN - PHỞ - CƠM RANG ( Cả ngày )