Bún Tài Chính

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 56 Lê Văn Hiến, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0756199,105.7738399
Điện thoại liên lạc : +84 96 352 01 45
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 126 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Sunday 6:30AM–10PM
Monday 6:30AM–10PM
Tuesday 6:30AM–10PM
Wednesday 6:30AM–10PM
Thursday 6:30AM–10PM
Friday 6:30AM–10PM
Saturday 6:30AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bún Tài Chính

Bún Tài Chính

Bún Tài Chính

Bún Tài Chính