Bưởi Hoàng Hoạch

Lĩnh vực của địa điểm : Vườn cây
Địa chỉ : Thôn 1, Lục Yên District, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.1052307,104.7484951
Điện thoại liên lạc : +84 98 977 36 89
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bưởi Hoàng Hoạch

Bưởi Hoàng Hoạch

Bưởi Hoàng Hoạch

Bưởi Hoàng Hoạch