C. Trâm

Lĩnh vực của địa điểm : Công ty xây dựng
Địa chỉ : XVH3+38X, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9777337,105.8533674
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaC. Trâm