C.ty Quốc Thắng HN

Lĩnh vực của địa điểm : Công ty xây dựng
Địa chỉ : 2W46+9MJ, Cự Khôi, Long Biên, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0059569,105.9116288
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : quocthanghanoi.vn
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaC.ty Quốc Thắng HN