C.Ty TNHH KT Sao Việt

Lĩnh vực của địa điểm : Nhà cung cấp thiết bị công nghiệp
Địa chỉ : 53 AH14, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.045008,105.8953422
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaC.Ty TNHH KT Sao Việt