Cà Phê Limba

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 268 Hoàng Văn Thụ, Dĩnh Kế, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2812294,106.2145969
Điện thoại liên lạc : +84 204 3859 868
Website : vantaihp.com.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 220 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cà Phê Limba

Cà Phê Limba

Cà Phê Limba

Cà Phê Limba