Cafe Cỏ Hồng

Lĩnh vực của địa điểm : Cafe.
Địa chỉ : 38 Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2769433,106.1910557
Điện thoại liên lạc : +84 204 3851 360
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 22 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaCafe Cỏ Hồng