cafe km3; fastfood Đồ ăn nhanh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Km3, QL4C, Quản Bạ, Hà Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 23.0492197,104.9926328
Điện thoại liên lạc : +84 374 062 389
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

cafe km3; fastfood Đồ ăn nhanh

cafe km3; fastfood Đồ ăn nhanh

cafe km3; fastfood Đồ ăn nhanh

cafe km3; fastfood Đồ ăn nhanh