Cây khế Quán Bia Hơi, Cơm Bình Dân, Cơm Rang, Ăn Uống, Giải Khát.

Lĩnh vực của địa điểm : BREWPUB.
Địa chỉ : Tổ Đồng Luộc, Tt Vĩnh Lộc, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.1439405,105.2609365
Điện thoại liên lạc : +84 378 512 113
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 16 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cây khế Quán Bia Hơi, Cơm Bình Dân, Cơm Rang, Ăn Uống, Giải Khát.

Cây khế Quán Bia Hơi, Cơm Bình Dân, Cơm Rang, Ăn Uống, Giải Khát.

Cây khế Quán Bia Hơi, Cơm Bình Dân, Cơm Rang, Ăn Uống, Giải Khát.

Cây khế Quán Bia Hơi, Cơm Bình Dân, Cơm Rang, Ăn Uống, Giải Khát.