Cháo Đêm Quản Bạ

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo, TT. Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 23.0647688,104.9923903
Điện thoại liên lạc : +84 98 651 94 74
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cháo Đêm Quản Bạ

Cháo Đêm Quản Bạ

Cháo Đêm Quản Bạ

Cháo Đêm Quản Bạ