Cháo dinh dưỡng Việt soups ngã 3 chợ Na Dương lộc bình Lạng Sơn

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Phố 2, TT. Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7023888,106.9545118
Điện thoại liên lạc : +84 865 561 209
Website : vietsoup.com.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 6AM–8PM
Wednesday 6AM–8PM
Thursday 6AM–8PM
Friday 6AM–8PM
Saturday 6AM–8PM
Sunday 6AM–8PM
Monday 6AM–8PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cháo dinh dưỡng Việt soups ngã 3 chợ Na Dương lộc bình Lạng Sơn

Cháo dinh dưỡng Việt soups ngã 3 chợ Na Dương lộc bình Lạng Sơn

Cháo dinh dưỡng Việt soups ngã 3 chợ Na Dương lộc bình Lạng Sơn

Cháo dinh dưỡng Việt soups ngã 3 chợ Na Dương lộc bình Lạng Sơn