Chay Tâm An Lạc

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Trung Yên 10B, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0185072,105.7997307
Điện thoại liên lạc : +84 24 3200 3009
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 87 reviews
Reviews : 4.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.6
Giờ mở cửa :
Sunday 7:30AM–9PM
Monday 7:30AM–9PM
Tuesday 7:30AM–9PM
Wednesday 7:30AM–9PM
Thursday 7:30AM–9PM
Friday 7:30AM–9PM
Saturday 7:30AM–9PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Chay Tâm An Lạc

Chay Tâm An Lạc

Chay Tâm An Lạc

Chay Tâm An Lạc