Chè Bưởi An Giang

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Km43 QL2, TT. Tân Uyên, Hàm Yên, tt. Tân Yên Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.0628883,105.0335032
Điện thoại liên lạc : +84 347 552 663
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 14 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Chè Bưởi An Giang

Chè Bưởi An Giang

Chè Bưởi An Giang

Chè Bưởi An Giang