Chè Ngon 81

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 81 Hàn Thuyên, Vị Hoàng, TP. Nam Định, Nam Định, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.4336572,106.1797456
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 15 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :
Tuesday 8:30AM–10PM
Wednesday 8:30AM–10PM
Thursday 8:30AM–10PM
Friday 8:30AM–10PM
Saturday 8:30AM–10PM
Sunday 8:30AM–10PM
Monday 8:30AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Chè Ngon 81

Chè Ngon 81

Chè Ngon 81

Chè Ngon 81