Chè, tào phớ & ăn vặt

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 101 H3 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 11053, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.019543,105.816947
Điện thoại liên lạc : +84 90 227 10 34
Website : sites.google.com
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Chè, tào phớ & ăn vặt

Chè, tào phớ & ăn vặt

Chè, tào phớ & ăn vặt

Chè, tào phớ & ăn vặt