CHÈ THẠCH THẢO

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 336 lý thường kiệt, TT. Mậu A, Văn Yên, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.8759896,104.6914894
Điện thoại liên lạc : +84 97 529 79 47
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Sunday 10AM–10PM
Monday 10AM–10PM
Tuesday 10AM–10PM
Wednesday 10AM–10PM
Thursday 10AM–10PM
Friday 10AM–10PM
Saturday 10AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

CHÈ THẠCH THẢO

CHÈ THẠCH THẢO

CHÈ THẠCH THẢO

CHÈ THẠCH THẢO