Chi Nhánh Taxi Văn Yên (Taxi Yên Bái)

Lĩnh vực của địa điểm : Đế xe Taxicab
Địa chỉ : TT. Mậu A, Văn Yên District, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.8820622,104.6909714
Điện thoại liên lạc : +84 856 230 666
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 13 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Chi Nhánh Taxi Văn Yên (Taxi Yên Bái)

Chi Nhánh Taxi Văn Yên (Taxi Yên Bái)

Chi Nhánh Taxi Văn Yên (Taxi Yên Bái)

Chi Nhánh Taxi Văn Yên (Taxi Yên Bái)