Chip Chip: Gà Rán – Đồ Ăn Vặt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 583 Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.8276616,106.6819225
Điện thoại liên lạc : +84 98 967 81 22
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Chip Chip: Gà Rán - Đồ Ăn Vặt

Chip Chip: Gà Rán - Đồ Ăn Vặt

Chip Chip: Gà Rán - Đồ Ăn Vặt

Chip Chip: Gà Rán - Đồ Ăn Vặt