Chíp đồ ăn vặt Phổ Yên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Đ. Nguyễn Thị Minh Khai, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên 24000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4202372,105.872832!
Điện thoại liên lạc : +84 98 517 87 77
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Monday 6AM–11PM
Tuesday 6AM–11PM
Wednesday 6AM–11PM
Thursday 6AM–11PM
Friday 6AM–11PM
Saturday 6AM–11PM
Sunday 6AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Chíp đồ ăn vặt Phổ Yên

Chíp đồ ăn vặt Phổ Yên

Chíp đồ ăn vặt Phổ Yên

Chíp đồ ăn vặt Phổ Yên