Chợ chiều

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 2QJJ+H79, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0314108,106.7807388
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 80 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 3–6:30PM
Wednesday 3–6:30PM
Thursday 3–6:30PM
Friday 3–6:30PM
Saturday 3–6:30PM
Sunday 3–6:30PM
Monday 3–6:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Chợ chiều

Chợ chiều

Chợ chiều

Chợ chiều