Cơ Sở Chế Biến Miến Dong Minh Đào

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT212, Thành Công, Nguyên Bình, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.5660674,105.8709526
Điện thoại liên lạc : +84 398 953 818
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 6 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Monday 6:30AM–8PM
Tuesday 6:30AM–8PM
Wednesday 6:30AM–8PM
Thursday 6:30AM–8PM
Friday 6:30AM–8PM
Saturday 6:30AM–8PM
Sunday 6:30AM–8PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cơ Sở Chế Biến Miến Dong Minh Đào

Cơ Sở Chế Biến Miến Dong Minh Đào

Cơ Sở Chế Biến Miến Dong Minh Đào

Cơ Sở Chế Biến Miến Dong Minh Đào