Cofe vũ

Lĩnh vực của địa điểm : Cafe.
Địa chỉ : toà nhà CT5-DN1, Phố Trần Hữu Dực, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0315366,105.7660956
Điện thoại liên lạc : +84 96 112 63 39
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 2.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 2.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cofe vũ

Cofe vũ

Cofe vũ

Cofe vũ