Coffee Time

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 33 Phạm Quang Thẩm, Trung Tâm, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.6028576,104.5084957
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 18 reviews
Reviews : 4.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.9
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Coffee Time

Coffee Time

Coffee Time

Coffee Time