Cơm Bình dân Pắc Re

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL1A, Nhân Lý, Chi Lăng, Lạng Sơn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.6993265,106.6659712
Điện thoại liên lạc : +84 98 890 23 41
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 45 reviews
Reviews : 3.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.6
Giờ mở cửa :
Tuesday 10AM–11PM
Wednesday 10AM–11PM
Thursday 10AM–11PM
Friday 10AM–11PM
Saturday 10AM–11PM
Sunday 10AM–11PM
Monday 10AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cơm Bình dân Pắc Re

Cơm Bình dân Pắc Re

Cơm Bình dân Pắc Re

Cơm Bình dân Pắc Re