Cơm chay Tú Oanh điện biên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 653 Đ. Võ Nguyên Giáp, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 32000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3961412,103.019744!
Điện thoại liên lạc : +84 96 562 11 99
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cơm chay Tú Oanh điện biên

Cơm chay Tú Oanh điện biên

Cơm chay Tú Oanh điện biên

Cơm chay Tú Oanh điện biên