Cơm Ngon Văn Phòng Gohan

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 61 Bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 128505, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9558816,105.8272263
Điện thoại liên lạc : +84 869 737 818
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 25 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Sunday Closed
Monday 9AM–7PM
Tuesday 9AM–7PM
Wednesday 9AM–7PM
Thursday 9AM–7PM
Friday 9AM–7PM
Saturday 9AM–7PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cơm Ngon Văn Phòng Gohan

Cơm Ngon Văn Phòng Gohan

Cơm Ngon Văn Phòng Gohan

Cơm Ngon Văn Phòng Gohan