Cơm phở bình dân Thủy Chữ

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 55PF+X7C, Chà Nưa, Sìn Hồ, Lai Châu, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.18743,103.1731435
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cơm phở bình dân Thủy Chữ

Cơm phở bình dân Thủy Chữ

Cơm phở bình dân Thủy Chữ

Cơm phở bình dân Thủy Chữ