CƠM – PHỞ- BÚN

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : Phạm Văn Đồng, An Tường, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7858341,106.0721206!15sCgLEg1oEIgLEg5IBBGRlbGk
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

CƠM - PHỞ- BÚN

CƠM - PHỞ- BÚN

CƠM - PHỞ- BÚN

CƠM - PHỞ- BÚN