Cơm Phở – Các món Ăn Đặc Sản

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL2C, Bắc Bình, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4730577,105.5202373
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cơm Phở - Các món Ăn Đặc Sản

Cơm Phở - Các món Ăn Đặc Sản

Cơm Phở - Các món Ăn Đặc Sản

Cơm Phở - Các món Ăn Đặc Sản