Cơm phở Minh Lai

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL12, TT. Mường Chà, Mường Chà, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7567866,103.0899659
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cơm phở Minh Lai

Cơm phở Minh Lai

Cơm phở Minh Lai

Cơm phở Minh Lai