Cơm Quế 40 Đinh Liệt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 40 Đinh Liệt, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0324663,105.8517274
Điện thoại liên lạc : +84 24 3926 0020
Website : foody.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 52 reviews
Reviews : 2.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 2.8
Giờ mở cửa :
Sunday 10AM–10PM
Monday 10AM–10PM
Tuesday 10AM–10PM
Wednesday 10AM–10PM
Thursday 10AM–10PM
Friday 10AM–10PM
Saturday 10AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cơm Quế 40 Đinh Liệt

Cơm Quế 40 Đinh Liệt

Cơm Quế 40 Đinh Liệt

Cơm Quế 40 Đinh Liệt