CƠM RANG HẢI THẢO HÀM YÊN 2.

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL2, Thái Sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.0022903,105.0882213
Điện thoại liên lạc : +84 94 350 06 11
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 2.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 2.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

CƠM RANG HẢI THẢO HÀM YÊN 2.

CƠM RANG HẢI THẢO HÀM YÊN 2.

CƠM RANG HẢI THẢO HÀM YÊN 2.

CƠM RANG HẢI THẢO HÀM YÊN 2.