Cơm rang thanh nhàn( cổng sở công an)

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : 74 Minh Khai, P. Minh Khai, Hà Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.8184387,104.9859453
Điện thoại liên lạc : +84 384 873 326
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 18 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cơm rang thanh nhàn( cổng sở công an)

Cơm rang thanh nhàn( cổng sở công an)

Cơm rang thanh nhàn( cổng sở công an)

Cơm rang thanh nhàn( cổng sở công an)