Cơm Thố Cẩm Phả

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 3 Ngõ 398B – Trần Phú, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh 200000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0104747,107.2697981
Điện thoại liên lạc : +84 93 151 83 65
Website : machnhochannel.com
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cơm Thố Cẩm Phả

Cơm Thố Cẩm Phả

Cơm Thố Cẩm Phả

Cơm Thố Cẩm Phả