Công ty Cổ phần Sữa Phù Đổng

Lĩnh vực của địa điểm : Sản phẩm bơ sữa
Địa chỉ : 3X49+QQP, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0569541,105.969443
Điện thoại liên lạc : +84 829 999 883
Website : phudongmilk.com.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 10 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Công ty Cổ phần Sữa Phù Đổng

Công ty Cổ phần Sữa Phù Đổng

Công ty Cổ phần Sữa Phù Đổng

Công ty Cổ phần Sữa Phù Đổng