Công Ty Tnhh C & N Hoàng Kim

Lĩnh vực của địa điểm : Cơ quan bất động sản
Địa chỉ : 1011 Nguyễn Đức Thuận, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0109995,105.952599
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaCông Ty Tnhh C & N Hoàng Kim