Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Du lịch quốc tế Hòa Bình

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 29 Đoàn Thị Điểm, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.026366,105.832268
Điện thoại liên lạc : +84 24 3732 5978
Website : hoabinh-group.com
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Sunday Closed
Monday 8AM–5:30PM
Tuesday 8AM–5:30PM
Wednesday 8AM–5:30PM
Thursday 8AM–5:30PM
Friday 8AM–5:30PM
Saturday 8AM–5:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Du lịch quốc tế Hòa Bình

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Du lịch quốc tế Hòa Bình

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Du lịch quốc tế Hòa Bình

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Du lịch quốc tế Hòa Bình