Cửa hàng ăn sáng Tuyết Tứ

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : XM5X+WHV, Lam Vĩ, Định Hóa, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.9598675,105.6989066
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cửa hàng ăn sáng Tuyết Tứ

Cửa hàng ăn sáng Tuyết Tứ

Cửa hàng ăn sáng Tuyết Tứ

Cửa hàng ăn sáng Tuyết Tứ