Cửa Hàng Ăn Trần Thị Hoa

Lĩnh vực của địa điểm : Cửa hàng
Địa chỉ : tt. Chợ Mới, Chợ Mới District, Bắc Kạn Province, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.8860262,105.7776303
Điện thoại liên lạc : +84 209 3864 126
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cửa Hàng Ăn Trần Thị Hoa

Cửa Hàng Ăn Trần Thị Hoa

Cửa Hàng Ăn Trần Thị Hoa

Cửa Hàng Ăn Trần Thị Hoa