Cửa Hàng Ăn Uống Cờ Đỏ

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 211 Trần Phú, P.Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7216413,104.9212066
Điện thoại liên lạc : +84 357 757 000
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cửa Hàng Ăn Uống Cờ Đỏ

Cửa Hàng Ăn Uống Cờ Đỏ

Cửa Hàng Ăn Uống Cờ Đỏ

Cửa Hàng Ăn Uống Cờ Đỏ