Cửa Hàng Ăn Uống Dv Chợ Ga

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 12 Lương Khánh Thiện, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.8610286,106.691794!
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cửa Hàng Ăn Uống Dv Chợ Ga

Cửa Hàng Ăn Uống Dv Chợ Ga

Cửa Hàng Ăn Uống Dv Chợ Ga

Cửa Hàng Ăn Uống Dv Chợ Ga