cửa hàng ăn uống giải khát KHÁNH HIỀN

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 186, Hào Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.559398,105.298692!
Điện thoại liên lạc : +84 98 415 73 35
Website : khanhtq22.blogspot.com
Số lượng reviews địa điểm này : 12 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

cửa hàng ăn uống giải khát KHÁNH HIỀN

cửa hàng ăn uống giải khát KHÁNH HIỀN

cửa hàng ăn uống giải khát KHÁNH HIỀN

cửa hàng ăn uống giải khát KHÁNH HIỀN